Obrázok k článku

Vianoce – 24.12. 2017

Bratia a sestry!

Svoj príhovor by som dnes začal praktickou otázkou: Prečo je potrebné pripomínať si aj po dvoch tisícročiach Ježišovo narodenie? Načo je potrebné pripomínať si sčítanie ľudu počas panovania rímskeho cisára Augusta a Herodesa? Načo je dobré pripomínať si zjavenie anjelov pastierom na betlehemských poliach, či narodenie dieťatka v maštali, nakoľko v žiadnej betlehemskej domácnosti pre Neho nebolo miesto?

Snáď preto je dobré pripomenúť si to aj po dvoch tisícročiach, lebo Ježiš sa nielen narodil, ale On aj žije. Nik z tých, ktorí sa narodili pred dvoma tisícročiami, už nežije. Ani cisár Augustus, ani kráľ Herodes, ani pastieri, ktorí uverili radostnej zvesti anjelov. Dokonca ani mudrci z východu, ktorí Ježišovi priniesli vzácne dary… Ježiš však žije, vládne, panuje v nebi a prihovára sa u svojho nebeského Otca za každého jedného z nás.

Toto by sme mali mať dnes na pamäti! Nepripomíname si narodeniny niekoho, kto sa narodil veľmi dávno a veľmi dávno aj zomrel, ale narodeniny vzkrieseného a živého Krista. Nepripomíname si narodeniny niekoho, kto žil tak dávno, že už sa ani presne nepamätáme, čo veľkého urobil, kto patrí už len do histórie. Naopak! Pripomíname si narodeniny niekoho, kto žije, kto je pre nás dôležitý, kto dáva nášmu životu význam…

Preto dnes môžeme podľa Izaiáša hovoriť: „chlapček sa nám narodil, daný nám je syn…“ Nám všetkým je daný. Nám všetkým niečo dáva, ponúka, prináša a umožňuje. Je toho tak veľa čo nám chce dať: chce byť s nami, ponúka nám večný život, pokoj – ktorý nám tak často chýba…

Novonarodený Ježiš nám dáva pokoj a dáva nám ho v hojnosti. A my sme takí uponáhľaní a hluční, že ho – s výnimkou Vianoc – akosi neradi prijímame do svojho vnútra, do svojho života. Ak sa odhodláme prijímať Krista do svojho vnútra počas celého roka, budeme po celý rok naplnení aj pokojom, ktorý vychádza z neho. A potom sa stane skutočnosťou to, čo si toľkokrát navzájom želáme – aby Vianoce boli počas celého roka.

Bratia a sestry, stačí tak málo, aby sme Vianoce mohli prežívať každý deň: postačí prijať Ježiša v Eucharistii, ktorý svojím pokojom bude deň čo deň uskutočňovať Vianoce v našom srdci. A nielen v našom, ale cez nás aj v srdciach ďalších ľudí, ktorí to možno veľmi potrebujú. Je na nás, ako prežijeme aj tohtoročné sviatky.

Zdieľať na Facebooku