Obrázok k článku

Veľký piatok 2018

Milí bratia a sestry,

o láske sa rozpráva často a veľa. Píše sa o nej mnoho kníh. Hudobníci a básnici ju pretavili do stoviek piesní a básní. Zaoberali sa ňou odborníci z rôznych vedných odborov a samozrejme aj teológovia. O láske a dôsledkoch, ktoré z nej vyplývajú, počúvame možno každý deň. Napriek tomu zisťujeme, že lásku nie je jednoduché ani uchopiť, ani jej porozumieť.

V knihe pieseň piesni, v ôsmej kapitole, šiestom verši čítame: „láska je mocná ako smrť“ Prečo také priame prirovnanie lásky k smrti?

Hoci sa nám to môže zdať zvláštne, ale láska a smrť majú veľa spoločného. Smrť aj láska menia ľuďom životy. Kým smrť nás oberá o našich blízkych, láska mení človeka. Mení jeho srdce, názory na život a iných ľudí. Smrť i láska prinášajú do života emócie a pocity. Kým smrť prináša so sebou smútok, plač, hnev, strach a beznádej, láska prináša pokoj, radosť, šťastie. Smrť, ale aj láska dokážu bolieť. Smrť vtedy, keď nám berie blízkeho, láska vtedy, keď sa do nej vložíme úplne celý a je zneužitá.

Láska a smrť sú prepojené aj s Ježišom Kristom. Ježiš z lásky k nám šiel poslušne na smrť. V Jeho smrti môžeme vidieť skutočnú lásku. Týmto Jeho činom dokázal, že aj keď láska a smrť často súvisia, láska nad smrťou víťazí. Preto Jeho láska má nájsť odozvu v našich životoch. Ak prijímam Kristovu lásku, je mojou povinnosťou túto lásku preukazovať aj ostatným ľuďom, ktorých Kristus taktiež miluje. A to bez ohľadu na ich náboženstvo, farbu pleti, spoločenské postavenie. V láske sa totiž strácajú všetky rozdiely, predsudky.

Sila lásky je veľmi pekne predstavená v jednom skutočnom príbehu, ktorý sa stal v 50-tych rokov minulého storočia. Izraelský konzul v Miláne dostal 10 rokov po vojne list od skupiny 27 židov, ktorých ukrývali rehoľné sestry 25 mesiacov v pivniciach kláštora. Vďační židia, ktorí to prežili, sa chceli rehoľníčkam verejne poďakovať a prostredníctvom kamier o tom  informovať celé Taliansko. Jedného dňa teda prišiel do kláštora konzul s kameramanmi a novinármi. Prekvapené rehoľníčky vyšli na dvor a priviedli so sebou aj najstaršiu sestru. Keď konzul spustil svoju reč, predstavená ho zastavila a opýtala sa: Prepáčte, ale nepovedali ste nám, či ste židia, komunisti, alebo fašisti? Konzula nahnevalo, že sa ho opýtali niečo také. Matka predstavená očervenela a povedala: Prepáčte, som stará žena a veľa som si prežila, ale nemôžem vedieť kto ste. V pivnici, ktorá je pod našim kláštorom sa v roku 1942 ukrývali komunisti, v rokoch 43-45 židia a v rokoch 46-47 fašisti. A ja som z toho celá popletená.“

Odmysliac si teraz rôzne ideológie, môžeme aj na tomto príklade vidieť, že pravá láska má konať v prospech života, v prospech blížnych bez rozdielu. Tento príbeh nám ukazuje, že pravá láska sa niekedy podľa ľudských súdov správa aj paradoxne. Pamätajme, že jediné, čo po nás ostane keď odídeme do večnosti, budú práve stopy lásky, ktoré sme zanechali. A v tom sa dokazuje naša viera.

Po láske túžime všetci bez výnimky. Väčšina ľudí je presvedčená, že láska v prvom rade znamená byť „milovaný“ a až potom „milovať“. Túžime byť milovaní. Je to prirodzené. Naše srdce to potrebuje. Potrebujú to však aj iní. Keď som ochotný lásku venovať, bohato sa mi navráti späť. Tam, kam prinesiem lásku, prinesiem svetlo. A čím viac sa toto svetlo rozšíri, tým viac zasiahne aj mňa. Šírme lásku. Láska spočíva v drobnostiach, ktoré sú pre nás možno nepatrné, no niekomu môžu uľaviť v trápeniach, ktoré prežíva.

Láska sa prejavuje ako vrúcny cit. Keď nám na niekom záleží, keď máme niekoho radi, máme ho vo svojom srdci. Slovo láska nás pozýva k tomu, aby sme do svojho srdca vložili Krista. Ak milujeme Krista, milujeme spravodlivosť, pokoj, toleranciu, rešpekt… Ak milujeme Krista, vládne v nás skutočná láska. A tam kde vládne Kristova láska, nie je snaha o nadvládu, či zotročenie druhých.

Bratia a sestry, rozprávať o pravej láske nie je jednoduché. Človek väčšinou upadne do fráz.  Najlepším spôsobom, ako svedčiť o láske, je lásku žiť. V tom sa prejaví jej sila a moc. K takej láske nás pozýva dnes Kristus, ktorý z lásky k nám sa obetoval a ukázal nám, že láska je mocnejšia než smrť. Amen

Zdieľať na Facebooku