Obrázok pre homílie

Veľkonočná nedeľa 2019.

Uznávaný filmový režisér Ingmar Bergman nakrútil snímku s názvom „Siedma pečať“. V tomto filme spia na  morskom brehu dvaja ľudia – .rytier a zbrojnoš. Obaja sa vracajú z ďalekej Palestíny, kde počas križiackej výpravy bojovali za obranu Kristovho Hrobu. Rytier sa prebúdza a vidí tajomnú postavu v čiernom plášti: „Kto si“ – pýta sa rytier – „Ja som smrť“ – počuje odpoveď. „Zakrátko prídem pre teba i tvojho zbrojnoša“. Rytier sa nevzdáva, navrhuje smrti partiu šachu, ak vyhrá, bude žiť navždy – večne. Začala sa dlhá a mučivá veľká hra o život. Žiaľ, nadišiel moment, v ktorom rytier pochopil, že so smrťou nevyhrá . Plný zúfalstva prerušuje hru, rozhádže figúrky na šachovnici a zahorklý hovorí smrti: „Prečo si ma klamala? Mohla si mi hneď povedať, že s tebou nevyhrám!“.

Nik z obyčajných ľudí nevyhrá boj so smrťou. Bol však ktosi, kto nad smrťou vyhral. Dnes naša matka Cirkev nám slávnostne vyhlasuje, že tým víťazom je Ježiš Kristus! Ježiš Kristus je víťazom nad smrťou, peklom i satanom a preto vychádza z hrobu.

Iba Kristus zvíťazil nad smrťou:

žiadny profesor,

žiadny lekár,

žiadny politik,

žiadny prezident,

žiadny vedec,

žiadny úspešný športovec či populárny idol,

žiadny tvorca sekty nevstal z mŕtvych,

ani Mohamed, ani Budha… iba Kristus.

Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista nie je obyčajným oživením, či prebudením sa z letargie. Ježiš sa po svojom Zmŕtvychvstaní už nevrátil k predchádzajúcemu životu ako Lazár. Evanjelium jasne hovorí, že Ježiš po svojom Zmŕtvychvstaní sa ukazoval iba vyvoleným svedkom, pretože Ježiš prešiel do iného, večného života.

Ak môj a tvoj život vedci obmedzujú na čas a priestor, tak treba povedať, že Ježiš svojim Zmŕtvychvstaním tieto obmedzenia prekonal. Preto ľudské telo Zmŕtvychvstalého Ježiša nezaujíma miesto v priestore a čase. Nemôžeš teda vidieť Zmŕtvychvstalého Ježiša, kedy chceš a ako chceš. Iba Ježiš ti môže dať túto milosť, lebo tvoje oči vidia iba to, čo sa nachádza v priestore a čase. Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista je teda Paschou. Pascha je hebrejské slovo a v našej reči znamená prechod. Po zmŕtvychvstaní Telo Ježiša prešlo do večného života. Stalo sa nesmrteľné, oslávené, silné, duchovné a nepodliehajúce obmedzeniam.

Myslím, že každý z nás by chcel mať také nesmrteľné, večne mladé a dokonalé ľudské telo. Ak chceme dosiahnuť tento cieľ, tak počúvajme, akú podmienku určenú Bohom treba splniť. O tom hovorí novozákonné čítanie: „Tak aj vy pochopte, že ste zomreli pre hriech a žijete pre Boha“. Už v čase krstu „sme zomreli hriechu“. Preto nepočúvajme diabla, nenasledujme zlé ideológie a pokrivené názory…  Nepočúvajme tých, ktorí hovoria – môžete hrešiť,  môžete si robiť čo sa vám zachce, užívať si bez ohľadov…  Nepočúvajme tých, ktorí hovoria, že za peniaze dostať všetko, že len hmotná hojnosť prináša šťastie, že neviazanosť robí človeka slobodným… Už počas krstu „sme zomreli hriechu“. Zomrelému nič nepatrí. Zomrelý nič nepotrebuje. Máme žiť pre Boha. To znamená: uznajte Boha, za najdôležitejšieho vo svojom živote.  Postavte Boha na prvé miesto a vtedy všetko bude tak, ako má byť. Vyhláste Krista za Pána svojho života, a On, Zmŕtvychvstalý Pána, po smrti vezme vašu dušu do neba. A na konci sveta, keď nás vzkriesi, dá aj nám dokonalé nesmrteľné telo pre večný život.

Zdieľať na Facebooku