Obrázok pre homílie

Mt 6, 14 – 21

Dnešná nedeľa nesie názov “syropôstna”. V tento deň stojíme na prahu pôstneho obdobia a syropôstna nedeľa, alebo lepšie povedané evanjelium syropôstnej nedele, nám chce povedať o tom, ako máme tento pôst prežívať. V prvom rade máme odpustiť všetkým, aby aj nám Boh odpustil a taktiež si máme uvedomiť, ako sa postiť:  Keď sa postíte, nebuďte zamračení ako pokrytci… ale pomaž si hlavu a umy si tvár, aby nie ľudia zbadali, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti.

Bratia a sestry, o čo v pôste vlastne ide? V pôste ide o vzťah s Bohom. Ak sa postíme, postíme sa Bohu, ak sa nepostíme, je to tiež medzi nami a Bohom. Preto Pán Ježiš doporučuje navonok vôbec nedať najavo, že sa človek postí. Nech to ostane v skrytosti, je to medzi tebou a Bohom. Niežeby vonkajšie prejavy pôstu boli zlé, ale nemáme sa dať zviesť k domnienke, že vonkajšie prejavy sú dôležité.

Dôležitý je Boh. Ako vo všetkom tak i v pôste. A ak sa postíš Bohu, tak Boh ti v skrytosti odplatí. Nie je potrebné, aby ľudia videli tvoj pôst. Dôležité je, aby ho videl Boh. Nezabúdajme, že On vidí, čo je v skrytosti.

Pôstom sústreďujeme našu pozornosť na Boha. Ak sa pri pôste zameriavaš na chudnutie, na pokoj svojej duše, na dosiahnutie svojich cieľov, prosto – na seba, tak sa radšej neposti.  Aj v modlitbe sa nám stáva, že sa sústreďujeme viac na seba ako na Boha. Obráťme teda celú  svoju pozornosť na Boha – svoju modlitbu i pôst.

Skutočne, keď sa človek postí – nech si už zvolí akúkoľvek formu, tak mu to pomáha viac si uvedomovať Boha, zvlášť ak pôst spája s čítaním Svätého Písma.

Ako sa prakticky postiť?

Postiť sa môžeme tak, že do svojho života buď niečo pridáme alebo z neho niečo uberieme. Čo môžeme pridať? Nie, tu nejde o jedlo. Skôr o nejakú činnosť – napríklad viac času venovať modlitbe, čítaniu Biblie či pomoci druhým. Ako to však vtesnať do už tak naplneného denného rozvrhu?

No, pomocou môže byť práve to, že niečo vynecháme. Ak vynecháme nejaké jedlo, tak získame trochu času, ktorý by sme inak strávili jeho prípravou a jedením. A tých pár minút môžeme venovať práve času, ktorý trávime s Bohom.

Alebo môžeme trochu svojho času venovať pomoci druhým, návšteve niekoho osamelého, chorého a pod. Alebo sa zriekneme pozerania TV a získame času oveľa viac. Môžeme sa zrieknuť zbytočného nakupovania a ušetrené peniaze a čas venovať na dobrú vec…

Možností a foriem je mnoho. Podstatou je však  vždy zamerať svoj život viac na Boha. A keď sa postíme v tomto období pred Veľkou Nocou, tak je prirodzenou súčasťou pôstu aj rozjímanie nad tým, čo pre nás urobil Ježiš, keď podstúpil cestu ku krížu.

Bratia a sestry, skúsme toto pôstne obdobie využiť na to, aby sme svoj duchovný zrak zamerali viac na Boha, na Ježiša. Aby sme viac času strávili v Jeho blízkosti a učili sa žiť viac v Jeho prítomnosti. Nestavajme si veľké ciele. Konajme v tichosti a skrytosti pred Bohom a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, ti odplatí.

Amen

 

Zdieľať na Facebooku