Obrázok pre homílie

Mt 19, 16-26

Bratia a sestry, pred časom prebiehala v USA anketa o najvtipnejšiu odpoveď na otázku: Čo by si chcel povedať Billovi Gatesovi? Všetci iste viete, že ide o jedného z najbohatších ľudí na svete. Prvé miesto získala odpoveď istého žiaka. Bola krátka – znela: “Dobé ráno, otecko”!

Mať bohatých rodičov, bohatého strýčka, tetu, vyhrať prvú cenu v lotérii a podobne, je veľkou túžbou mnohých. Je to túžba po bohatstve, majetku, peniazoch. Je azda zbytočné pripomínať množstvo podvodov, mega krádeží, tunelovania a násilných činov, vrátane vrážd, ktorých sa ľudia dopustili práve pre naplnenie tejto túžby: mať veľký majetok. Vládnuť miliónmi.

Je zaujímavé, že mnohí ľudia, ktorých cieľom bolo bohatstvo, tento cieľ dosiahli – žiaľ, často pri jeho plnení stratili svoje dobré meno. A nie len mnoho ľudí, ale aj mnoho štátov bolo presvedčených, že sme tu preto, aby sme bohatli a mali stále iba viac. V preambule Ústavy SR sa nehovorí len o Cyrilo – Metodskom duchovnom dedičstve ale aj o hospodárskej prosperite ako cieli života našej spoločnosti. Všetci si uvedomujeme, že časné dobrá a bohatstvo nie sú hriechom! Hriechom sa stávajú až vtedy, keď im človek začne podliehať a stanú sa prioritou jeho života. Bohatstvo našej zeme nie je hriechom. Je to dar od nebeského Otca. Ale ak pre toto bohatstvo my ľudia zabudneme na Boha, a začneme ho pred Bohom dokonca uprednostňovať, tam sa začína náš hriech. Teda nie samotné peniaze či majetok je zlom. Hriechom je milovanie peňazí.

V živote často počujeme názor, že za peniaze sa dá kúpiť všetko. Isté je, že na tomto svete človek môže za peniaze dosiahnuť mnoho. Môže si kúpiť moc, môže korumpovať, môže si budovať svoj imidž, ako chce, môže cez médiá manipulovať ľudí…  Človek však nemôže peniazmi a priľnutím k majetku dosiahnuť jedno: Vojsť do kráľovstva Božieho! Pre bohatého mladého človeka z evanjelia to bolo nečakané zistenie. Nevieme, ako to s ním nakoniec skončilo. Vieme iba to, že odišiel smutný, lebo mal veľký majetok (Mt 19, 21). Nedokázal sa ho vzdať…

Ak stretnem na ulici starších ľudí a príde reč na peniaze, ihneď mi na rovinu povedali – kedysi som si myslel, že bohatstvo sú iba peniaze. Bol som presvedčený, že peniaze dávajú slobodu a keď ich človek nemá, nie je slobodný, ani šťastný. Vždy som si predstavoval, ako peniaze zarobiť a že až keď ich budem mať, potom sa budem môcť považovať za šťastného. Žiaľ je to obrovský omyl. Najväčšie klamstvo je to, keď si človek myslí, že šťastným a bohatým nás urobia peniaze, alebo niečo materiálne. Keď si uvedomíme, koľko ľudí si to myslí, je to veľmi smutné… Keď som sa opýtal, aké sú pre nich tie najdôležitejšie veci teraz, dostal som odpoveď: Najdôležitejšia vec v živote pre mňa je mať pokojné svedomie, vzťah s Bohom – dosiahnuť večný život – to je ten najväčší cieľ. A tiež dosť často hovoria:  Chcel by som mať okolo sebe ľudí, ktorých úprimne milujem a dal by som im všetko na svete. Toto je bohatstvo, ktoré by som nevymenil ani za ten najväčší balík peňazí.

Možno je na mieste dať si dnes otázku, prečo dávame svetu, peniazom a materiálnym veciam takú vážnosť? Svet nikdy nebol a nie je taký vážny, akým ho niekedy robíme. Nič sme nemali, keď sme prišli na tento svet – ak nerátame tú najdôležitejšiu a najdrahšiu vec na svete – a tou je čisté vedomie, čistá láska… Prečo toto nemáme na pamäti po celý život? Prečo je nový dom, nové auto alebo hocičo materiálne pre nás také dôležité, keď aj tak všetko pominie a nič z toho si nezoberieme so sebou?  Boh si nás stvoril pre seba a nič iné nedokáže naplniť a uspokojiť naše srdce. Zbytočne sa snažíme uhasiť svoj smäd po šťastí vo vysychajúcej mláke materiálneho bohatstva.

Klement Alexandrijský ako jeden z prvých kresťanov vo svojej známej homílii Quis dives salvetur? (Ktorý bohatý bude spasený?) odpovedá: Bohatstvo nie je problémom. Kvalita morálneho života a budúcnosť človeka však závisí od jeho vnútorného postoja k nemu. Chamtivé srdce robí život pre druhých peklom a jeho nositeľa – ak sa neobráti – napokon aj do pekla privedie. Neprekvapivo, aj medzi Boží ľud sa môžu dostať falošní náboženskí lídri, ktorí majú „srdcia vycvičené v chamtivosti“ (2Pt 2,15).

Bratia a sestry, majme bohatstvo, majme peniaze – sú potrebné, ale majme správny postoj k týmto hodnotám. V živote môžeme mať všetko materiálne bohatstvo tohto sveta, ale ak nemáme lásku a milujúcich ľudí okolo seba, vždy budeme chudobní.

Zdieľať na Facebooku