Obrázok k článku

Mt 1, 1-25

Bratia a sestry, dnešný evanjeliový text by som nazval príbehom o ceste k Vianociam, o tom, ako Boh pripravoval svoj zámer poslať na našu zem svojho milovaného syna.

Abrahám, Izák a Jakub predstavujú tri generácie, ktorými sa začína Božie zjavenie človeku. Dvanásť Jakubových synov sa stalo praotcami dvanástich izraelských kmeňov. Môžeme si spomenúť na príbeh  Jozefa Egyptského, ktorý zavolal svojich bratov a staručkého Otca Jakuba do Egypta. Vtedy to bola veľká rodina, ktorá mala 72 členov.  Počas nasledujúcich asi 400 rokov sa z tejto rodiny stal veľký, takmer miliónový národ. Z dvanástich Jakubových synov sa stal nositeľom Božieho prisľúbenia najstarší z nich – Júda. Rodokmeň presne sleduje líniu, aby sa jasne ukázalo, že tu ide o Boží plán. Nejde tu o náhodu, že sa niekde v zasľúbenej zemi a niekomu z vyvoleného národa narodil syn a bol to Mesiáš. Ide tu o Boží zámer, o Boží plán.

V každom z tých mien, ktoré sú spomenuté v úvode Matúšovho evanjelia sa odráža Božia starostlivosť o človeka a jeho sprevádzajúca ruka. Napriek všetkým ťažkostiam a problémom vyvoleného národa  Boh cieľavedome pripravoval záchranu človeka. Tento plán neprekazili ani mnohé ľudské zlyhania nositeľov Božieho prisľúbenia. V rodokmeni sa nachádza napríklad meno Dávida, ktorý zlyhal na plnej čiare. Nielenže zviedol Uriášovi manželku, ale ešte ho aj nechal zavraždiť. Z tohto nečistého vzťahu sa potom narodil Šalamún, ktorý sa tiež nachádza v rodokmeni Ježiša. Na vrchole rodokmeňu všetkých tých veľkých mužov viery, ale zároveň aj hriešnych ľudských bytostí je však niekto, kto nezlyhal – Božia matka, Panna Mária.

Môžeme si všimnúť to, že nešlo o náhodu, ale o precízny Boží zámer, ktorý Boh uskutočnil, keď nadišla plnosť času. Vernosť Boha svojmu zámeru nemôže prekaziť žiadny ľudský hriech a žiadne ľudské zlyhanie.

To je myšlienka  aj pre náš život, ktorý je tiež cestou spásy, cestou k stretnutiu sa s Božou láskou vo večnosti, cestou k večným Vianociam. Je to cesta viery, ale aj cesta ľudských zlyhaní a pádov. Vo všetkom, čo na tejto ceste stretávame, aj v tom dobrom, aj tom zlom môžeme objavovať Boží zámer. Boh je verný a plní svoje prisľúbenia. Aj keď cesta k ich naplneniu býva dlhá, ťažká a bolestivá. Ale presne taká bola aj cesta k Vianociam, cesta tých ľudí, mená ktorých sme počuli v evanjeliu, a ktorí boli nositeľmi Božieho prisľúbenia.

Zdieľať na Facebooku