Obrázok k článku

Jn 18, 33-37 – BOŽIA POLITIKA

O osudoch ľudí na zemi vo veľkej miere rozhoduje politika. Všetko závisí od toho, v akých rukách sa ona nachádza. Schematicky možno vidieť jej dva póly. Jeden má na zreteli dobro všetkých obyvateľov, druhý – iba malej skupiny spravujúcej moc. V tomto druhom chápaní zlo ľahko používa politikov. Možno to vidieť v dejinách ľudstva.

Súčasne jestvujú tendencie vyňať politiku spod Božích zákonov. Rozhodnutia politikov chcú byť nezávislé i mať najvyššiu autoritu. Súčasný politik sám sa nezodpovedá pred Bohom. On hovorí o Ňom najčastejšie preto, že má dočinenia s veriacimi ľuďmi i musí s nimi rátať. Používa teda ich náboženský jazyk. Súčasná politika chce byť slobodná od akýchkoľvek náboženských zásad. Zavrhuje Boha i Jeho jestvovanie, to je pre ňu východiskový bod.

Majúc na zreteli takýto prístup, Cirkev všetkým veriacim pripomenula, že Boh je Pánom politiky. Pred Ním bude musieť vyúčtovať každý politiky, či už s tým ráta alebo nie. Za týmto účelom bola ustanovená Slávnosť Krista Kráľa. On je vládcom všetkých politikov, či to chcú alebo nie. On je najdokonalejším politikom. Evanjelium to je zjavenie Božej politiky. Ten, kto sa naň odvoláva, chce mať účasť i chce spolupracovať na politike Krista. To je politika založená na spravodlivosti, slobode, úcte k pravde i na láske. Ktokoľvek neprijíma Krista ako najlepšieho politika, nie je v stave správne pozerať na všetky politické zákroky na zemi.

Ježiš nemal zámer siahať po politickej moci i sám sa nezačlenil do žiadnych politických štruktúr vtedajšieho sveta. Politici ho však vtiahli do ozubených kolies svojich strojov i zahynul ako politický väzeň. Na kríž Pilát prikázal napísať odôvodnenie rozsudku: „Ježiš Nazaretský Kráľ Židovský“. Židia nechceli s tým súhlasiť. Pilát rozhodnutie dodržal. Tak bol Ježiš zatiahnutý do vtedajšej politiky, iba preto, že Jeho politika bola úplne zavrhnutá vtedajšími politikmi.

Treba čítať Evanjelium ako traktát o Božej politike. Iba ona dovoľuje správne hodnotiť všetky zákroky súčasných politikov. Ono je totiž najdokonalejšou politikou. V čistej forme bude zjavená vo chvíli Posledného Súdu. Vtedy sa zjaví spravodlivosť spojená dokonca s milosrdenstvom pre milosrdných.

Ďakujme dnes Bohu za Krista ako najdokonalejšieho politika, ktorému sme boli zverení. Ďakujme tiež, že môžeme byť účastní na Jeho politike v našom každodennom živote.

Zdieľať na Facebooku