Obrázok pre homílie

Jn 1, 43-52

Bratia a sestry,

často, keď čítam tento evanjeliový text, zdá sa mi vo viere a povolaní všetko také jednoduché… Stačí prísť za človekom, ukázať na Ježiša a povedať: Toto je Spasiteľ sveta, toho potrebuješ, aby si bol spasený… oslovený trochu zapochybuje, ale potom si prečíta niečo zo svätého Písma a stane sa z neho kresťan. No, pravdu povediac, ešte som v reále nevidel, aby toto stačilo k obráteniu a k tomu, aby človek uveril v Ježiša Krista.

To povolanie Natanaela sa zdá až príliš jednoduché a naivné. Pretože v dnešnom svete to takto nefunguje. Ľudia majú toľko pochybností, toľko výhrad a všelijakých námietok, že rozhodnúť sa pre Krista je pre mnohých priam neuskutočniteľná vec.

Čo tak oslovilo Natanaela, že sa rozhodol nasledovať Krista? V evanjeliovom texte sa mi páčilo, ako Filip pozýval Natanaela. Filip nehovoril o tom, že Ježiš je Mesiáš. Iba pozýval k tomu, aby sa Natanael prišiel presvedčiť – aby sa na Ježiša prišiel pozrieť. To bola ponuka pre rozumného a hľadajúceho človeka. Poď a uvidíš! Presvedč sa sám. Ja ti nedávam hneď odpoveď. Nerozhodujem za teba, nerozkazujem ti, komu máš veriť a ako máš veriť. Poď presvedč sa sám, si predsa rozumný človek.

Natanael dostal pozvanie. Presvedčil sa sám a uveril. A zrazu nebol problém ani v tom, že je Ježiš z Nazareta. Dokážeme aj my dnes hľadať Krista bez predsudkov? Dokážeme sa v dnešnej dobe pozrieť na Krista, Cirkev bez toho, aby sa nám v mysli hneď nevynorili všetky chyby kresťanstva a problémy dnešnej cirkvi, ako nám ich s radosťou servírujú média?

Predsudky. To je to, čo nás veľmi často obmedzuje a brzdí prijať Krista. Akosi automaticky najprv skúmame Cirkev, ľudí v Cirkvi, a až potom počúvame, čo hovorí Kristus. Natanael toto dokázal zmeniť, aj keď sa mu nepáčila hneď prvá vec, ktorú sa o Ježišovi dopočul – že je z Nazareta. Áno, je veľmi ťažké nehľadieť v prvom rade na všetky tie problémy a škandály, s ktorými sa kresťanstvo v dnešnom svete spája. Napriek tomu nás Kristus volá, aby sme ho spoznali a vyznali našu vieru v neho.

Je mnoho veriacich – aj kňazov, ktorí sa označujú za kresťanov, ale ktorí vedú nekresťanský život, ba dopúšťajú sa činov, ktoré sú v krikľavom rozpore s Ježišovým evanjeliom. Keď ich vidia nekresťania, pôsobí to na nich odpudivo, neraz pohoršlivo a škandalózne.

Tragické však je, že ich kritika sa neobmedzuje iba na tých takzvaných kresťanov, ale takto pohoršení ľudia svoj odpor rozširujú aj na Ježiša Krista. To je veľký predsudok, za ktorý nesú veľkú zodpovednosť tí kresťania, ktorí sa nehodne správajú.  Ale aj tu by sa mal nájsť niekto, kto by povedal: Nedaj sa znechutiť tým, že vidíš nehodných kresťanov, poď a sám sa presvedč o Ježišovi, nezávisle od tých, ktorí svojím životom deformujú jeho obraz.

Pápež František sa v jednom príhovore pýta, „čo je škandál?“ a odpovedá: Škandál je hovoriť jednu vec a robiť druhé. Je to dvojitý život. Totálne dvojitý život. Mnohí s hovoria: “Ja som dobrý  katolík, chodím vždy na liturgiu – na omšu, patrím do tejto a tamtej organizácie, modlitebnej skupiny…..” ale na druhej strane je ich život nekresťanský. Neplatia zamestnancom mzdu, využívajú ľudí, sú nečestní pri svojich obchodoch, perú špinavé peniaze…” Dvojitý život. A taký pohoršuje ostatných ľudí.

Bratia a sestry, tak ako Filip pozval Natanaela ku Kristovi, tak nás dnes Kristus pozýva k sebe. Aj nám hovorí „poď a uvidíš“ nepozeraj na ľudí, ktorí sa iba volajú kresťania. Ja chcem byť s tebou, chcem aby si ma spoznal. Aká bude naša odpoveď ?

 

Zdieľať na Facebooku