Obrázok k článku

08.01. 2017 – Mt 4, 12-17

Bratia a sestry, večer, keď slnko zapadne je vidieť na oblohe plno hviezd. Nad ránom, keď sa blíži jeho východ, začínajú hviezdy blednúť, a cez deň keď je slnko na oblohe, ich vôbec nevidno. Ony tam síce sú, ale slnko napĺňa náš priestor takým intenzívnym svetlom, že sa hviezdy nášmu pohľadu načisto strácajú. Práve toto sa deje, keď Slnko spravodlivosti – Ježiš, napĺňa svojím svetlom všetky vnútorné priestory našej duchovnej bytosti.

On vstúpil ako svetlo do tohto sveta, cez sviatky, ktoré sme slávili. Keď Ježiš prišiel do Kafarnaumu, evanjelista hodnotí jeho príchod, ako príchod svetla: „Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti. Toto Svetlo, Ježiš chce aj v nás zapáliť, aby sme sa z noci prebudili do dňa, aby v našom myslení, cítení, konaní vymizli všetky “hviezdičky”, ktoré nás zotročujú.

Kým v nás nesvieti Slnko – Kristus – často tam svieti hviezda nášho egocentrizmu. Sme plní seba, plní myšlienok o sebe, plní spokojnosti so sebou. Chceme byť stredobodom všetkého. Keď narazia na seba dvaja, či viacerí do seba zahľadení jedinci, vznikajú konflikty. Takéto zrážky sú na dennom poriadku. Keď vidíme samoľúbosť na druhom človeku, tak nás odpudzuje, žiaľ – náš egocentrizmus  je nám celkom príjemný. Keď Ježiš, zaplní naše vnútro, nastane radikálna zmena. Náš egoizmus zmizne, pretože stredobodom pre nás bude niekto iný – Náš Boh. Čím viac tohto slnka prijmeme, tým slobodnejšími sa staneme od svojho vlastného egocentrizmu, staneme sa celkom novými ľuďmi.

Na oblohe mnohých ľudí svieti tiež nebezpečná hviezda naviazanosti na hmotné bohatstvo. Hmotné veci potrebujeme k životu, ale kult mamony znamená, že nám k nim prirastie srdce a že sa všetky naše myšlienky krútia okolo nich. Ako egocentrizmus vedie ku konfliktom, tak k nim vedie aj kult mamony. V túžbe mať čím viac človek klame, okráda, podvádza, vraždi… Možno sa azda čudovať, že v spoločnosti, v ktorej sa tak intenzívne pestuje kult mamony, vzniká toľko nepokoja? Iba vtedy ak prijmeme Krista za Slnko spravodlivosti, budeme slobodní od tohto otroctva. Hmotné veci budeme i naďalej používať, ale už nie ako ich otroci, ale ako slobodní ľudia, ktorí sa usilujú žiť skromne a s hmotnými vecami nakladajú v súlade s učením Ježiša Krista.

Na nočnej oblohe ďalších blikajú hviezdičky závislostí… od alkoholu, sexu, drogová závislosť… sľubujú zážitok raja, ale v skutočnosti prinášajú peklo. Dlho môže trvať noc, v ktorej človek žije. Ale i uprostred takejto noci sa môže rozžiariť Slnko spravodlivosti -Ježiš Kristus a čloek si naraz uvedomí, v akom bahne sa nachádzal. Taký človek spoznáva, že to, čo doteraz pokladal za žiadúce je nielen bezcenné, ale aj škodlivé, nebezpečné a deštruktívne. Namiesto nich objavuje dobrotu, čistotu, lásku a pokoj – hodnoty, ktoré mu daruje Kristus. Ak v nás bude stále svietiť Kristus, už neostane miesto pre skutky tmy, za ktoré sa v Pánovom svetle musíme hanbiť. Kto namiesto starých skutočne objaví, prijme a vyskúša nové hodnoty, ten už nikdy nebude chcieť žiť bez nich.

Jednou z nočných hviezdičiek ktoré nás znepokojujú sú strach, obavy, utrápenosť. Strach, pri ktorom si predstavujeme,  čo všetko zlé by sa nám v blízkej a ďalekej budúcnosti mohlo prihodiť. Takýto strach nám bráni vidieť mnoho krásnych vecí, ktoré prináša život. Strachom kazíme  život nielen sebe, ale aj svojim blízkym. Keď do tohto strachu zažiari Kristus, hasne hviezdička strachu a my sa stávame slobodnými aj od tejto zotročujúcej sily.

Aj všetky ostatné “nočné hviezdičky”, ktoré nás zotročujú, môže zaplašiť Slnko života a spravodlivosti, Ježiš Kristus. Keď ráno slnko vyjde  a cez deň svieti v plnej sile, nočné hviezdy nemajú šancu, aby boli videné. Ak nás Slnko spravodlivosti zaplaví svojím svetlom, tie nočné zotročujúce hviezdičky zmiznú. Ježiš Kristus prišiel nie na to, aby jeho svetlo zažiarilo na krátku chvíľu a potom zhaslo ako vianočné osvetlenie v obchodoch. Jeho svetlo treba prijať natrvalo. Ako sa to dá dosiahnuť? Tak, že sa častejšie postavíme pod pravé Svetlo, cez ktoré budeme prijímať prúd pokoja a lásky.

Bratia a sestry, prajem Vám, aby sme pravidelne prichádzali k tomu svetlu, ktoré dokáže zničiť všetky “nočné hviezdičky”, ktoré ničia naše životy. Amen.

Zdieľať na Facebooku