Obrázok k článku

Oficiálne stanovisko k pánu Pavlemu

Drahí bratia a sestry. Sláva Isusu Christu. Pred necelým rokom sa v našej farnosti stal poľutovaniahodný skutok veriaceho pána Ondreja Pavleho. Napriek tomu kolujú mnohé nepravdivé informácie, ktoré sám pán Pavle rozširuje na internete.

Pán Pavle nie je gréckokatolícky kňaz, výkon moci zo sviatostného svätenia má zakázaný pretože: existuje pochybnosť, či údajná vysviacka pána Pavleho je vôbec platná, avšak nepopierateľne a bez akejkoľvek pochybnosti je nedovolená. Pán Pavle teda nemôže vykonávať žiadne úkony, ktoré by mohli uviesť’ veriacich do omylu, že tieto úkony vyplývajú z jeho údajnej sviatostnej kňazskej vysviacky.

V opačnom prípade podlieha trestom vyplývajúcim z ustanovenia Kán. 1443:,,Kto predstieral slávenie Božskej liturgie alebo iných sviatosti, môže byt’ potrestaný primeraným trestom, nevylučujúc väčšiu exkomunikáciu.”

Dúfam, že pán Pavle prehodnotí svoje konanie a nebude naďalej rozširovať nepravdivé informácie, ktoré sa nezakladajú na pravde.

páter. Dr. Martin Pavúk, MSC

List biskupa Judaka a Rusnaka

Zdieľať na Facebooku